The name Sanndi

The name Sanndi is a girl’s name. Originated from the Greek culture. Sanndi is pronounced as \s(a)-nn-di\.

Is the name Sanndi a boy's or a girl's name?

The name Sanndi is a girl's name.

What is the origin of the name Sanndi?

The origin of the name Sanndi is Greek.

How is the name Sanndi pronounced?

The name Sanndi is pronounced \s(a)-nn-di\.