The name Nahara

The name Nahara is a girl’s name. Originated from the Aramaic culture. Nahara means light. Nahara is pronounced as \na-hara, naha-ra\.

What is the meaning of the name Nahara?

The name Nahara means light.

Is the name Nahara a boy's or a girl's name?

The name Nahara is a girl's name.

What is the origin of the name Nahara?

The origin of the name Nahara is Aramaic.

How is the name Nahara pronounced?

The name Nahara is pronounced \na-hara, naha-ra\.